Svet-Stranek.cz
www.spolekobcanedrazic.cz
Spolek Občané Dražic

Zvonička:www.spolekobcanedrazic.cz

Zvonička

Vážení spoluobčané,

V Dražicích byla zvoněním dne 24.4. 2020 znovu zprovozněna obecní zvonička po komplexní rekonstrukci. Spolek občanů Dražic děkuje Městu Benátky Nad Jizerou za spolupráci při rekonstrukci zvoničky. Dále patří dík truhlářské dílně pana Hronka z Prahy, která provedla výrobu nové zvoničky a výměně za vysloužilou, která sloužila svému účelu od počátku třicátých let minulého století. Poděkování patří rovněž za citlivou renovaci obrazu sv. Jiřího paní Dianě Hencl z Dražic. V průběhu letošního roku dojde k vyčistění zbytku náletových rostlin. Místo bude připomínat jako solitérní stavba sloužící k nejen k zavěšení zvonu.