Svet-Stranek.cz
Spolek Občané Dražic

aktuálně 26.2.2018:www.spolekobcanedrazic.cz

aktuálně 26.2.2018

 

Spolek  občanů Dražic

 

Městský úřad

Zámek49

29471 Benátky nad Jizerou 

Vážený pane starosto,

obracímese na  Vás po jednání Spolku občanůDražic s vedoucím KSUS ve věci :

Žádosto místní úpravu provozu na pozemní komunikaci silnice III/27214 od Benátek (Vodárny) ,Štěpnici, kolem hradu a přes most v Dražicích k staré státní silnici. Žádáme orevizi a doplnění dopravního značení a dopravních zařízení (zrcadla) ve smysluzák.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikací a o změnách některých zákonůdle § 61.

Žádostpředáváme  z  důvodu, že místní a přechodovou úpravuprovozu na místních silnicích dle zákona v § 77 odst. 1/c na silnicích  II. a III. Třídy, ( na místní komunikaci )stanoví obecní úřad s rozšířenou pravomocí.

Předmětemžádosti je chystaná  objížďka přesDražice v roce 2018.  Spolekobčanů projednal na svém jednání nutnost zajistit bezpečnost silničního provozua ochranu svých občanů, řidičů, majetku ale i zvířat na území městské částiDražic.

Zatímto účelem provedl podrobnou prohlídku komunikace a ve smyslu zákona 361/2000 Sb. Po zjištění nedostatků nebo míst , která úpravu značení vyžadují serozhodl Spolek občanů, že zpracuje mapu a plánek celé komunikace.(příloha č.1). Po projednání předpokládáme zaslání dotčeným orgánům dle odst. 2)zákona.

Nazávěr bychom chtěli informovat o jednání s KSUS, v lednu -únoru 2018 vyřežoukřoviny a proklestí stromy od vodárny až po státní silnici, podle hradu pouzepo pravé straně směrem dolů k mostu. U rozvodny ČEZ prohloubí a vyčistí příkopaby se opět nezanesla kanalizace jedná se o komunikaci most - brána závodů.. Cose týče zřízení autobusové zastávky u křižovatky Zdětín, Dražice a Benátky jsouochotni pozemek odprodat, pronajmout nebo zřízení zastávky tolerovat. Nyní jižjen  vybrat  jednu zastávku a namontovat.    

Děkujeme za kladné vyřízení jménem dražických občanů.

předseda Petr Matuš  602 774 063                    vyřizuje  Pavel Řípa 603 430 555