Svet-Stranek.cz
www.spolekobcanedrazic.cz
Spolek Občané Dražic

Zápis 26.3.2019:www.spolekobcanedrazic.cz

Zápis 26.3.2019

Zápis z jednání představenstva 26.3.2019

Přítomni: Petr Matuš; Zdeněk Menčík; Pepa Veselý, Jarda Souček; Roman Bárta;
Michal Goc; Pavel Řípa, Petr Růžička; Mirek Drahozal;


Host: starosta p. PhDr. Karel Bendl

1.
Informace od starosty – spolupráce se spolkem
město slouží jako koordinátor a pro podporu akcí. Ale iniciativa musí vzejít od Spolku. Vzejít od
místních.
Předkládání návrhu písemnou cestouna starostu, přes podatelnu – štábní průběh.
Zpracovat v základních bodech: - Popis výchozího stavu
-Popis cílového stavu – způsobené výhody a přínosy – důvod realizace
-Co bude nutné změnit a udělat
-A kolik to bude asi stát – nejméně vážený odhad.
Spolek má své zástupce v Zastupitelstvu města: p. Dibtanzl + Mgr. Novotný. V Radě města
Mgr. Novotný. To by měl být prioritní kanál informací pro Spolek.
„Čtete zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva“. Na jednáních jsou probrány a v zápisech
zapsány komentáře a rozhodnutí ke všem akcím města.


Referenti majetku – dnes probíhají personální změny. Původní stav 2 se rozšiřuje na 2+3.


2.
Hrad
zůstávají původní vlastníci: Tomášek Milan + Wolfová Ivanka. Přibrali si k sobě architekta
p. Soukupa. Ten nakreslil studii budoucího využití. K nahlédnutí u starosty.
Špejchar změnit na minipivovar, hostinec, orientovat se na svatby, zážitková kuchyně.
Viz vzor Dětenice. Hodlají zapojit i okolí pro zázemí budoucích doprovodných aktivit.
Kontaktovali Pospíšilovi: možnosti ubytování, parkování. Cca. 5 jednání již proběhlo.
Možnosti doprovodných akcí – výlety kočárem, jízdy na koních ap.
Dnes shánějí peníze na památku (hrad) na minipivovar (MMR).
Starosta na vyžádání poskytne kontakt na architekta.
3.
Strž – původní cesta od mostu kolem hospody a kostelíka
Severní svah je v majetku Lesů ČR. Město jedná o odkoupení a získání celé strže do svého
majetku. Odkoupení není pro vnitřní pravidla Lesů ČR možné, město řeší směnu pozemků. Po
získání strže do majektu města bude ve spolupráci s majiteli hradu řešena parková úprava
a vybudování zázemí pro volnočasové aktivity: půjčovna elektrokol, koloběžek, opičí dráha +
zkuste vymyslet další možnosti.
Spolek občané Dražic se sídlem Dražice 31; 29471; IČO: 053 850 91 zapsané u Městského soudu v Praze; oddíl L vložka 66642


4.
Loděnice – letos bude na podzim rekonstrukce
Rekonstrukce: zpevnění břehu, mola pro lodě, budova loděnice.
Tóša (nejspíše Tonda Sejkora) dal na město návrh, že loděnici odkoupí. Zamítnuto.
5.
Green Way Jizera (GWJ)
Projekt Sdružení Český ráj a dotčených krajů. Nadregionální cylkostezka č. 17 vede kolem
řeky Jizery z Jizerských hor (Loukov u Semil) až do Prahy – Černý most. Směrem od
Jizerských hor probíhá rekostrukce úseků, které to potřebují. Již jsou někde za Mladou
Boleslaví směrem k nám. Předpoklad – rekonstrukce cesty na Horka nad Jizerou (kolem jezu
k tůni) a na Rabakov bude provedena v rámci GWJ.
Více info na: http://www.greenway-jizera.cz/cs/jizera-cyklistick a.
6.
Křižovatka před mostem
Město už má zpracovaný projekt, Palščuk už se vyjádřil. Inženýring dělá CL Projekt. Musí
přinést stavební povolení. Termín realiozace: letos.
Spolek konstatuje, že v této záležitosti s ním nikdo ještě nekomunikoval a to ani s p. Růžičkou,
jako přímým sousedem budoucí stavby. Po vydání stavebního povolení bude na případné
připomínky pozdě.
7.
Rekonstrukce ulice Pražská
začne v květnu. Plánovaná doba realizace – 8 měsíců. První etapa – Od Kbel Na Burzu +
kruhový objezd. Druhá etapa od Na Burze směrem na Předměřice nad Jizerou.
Objízdná trasa přes Štěpnici a kolem hradu. Instalaci zrcadel na Štěpnici řešit v rámci rozpočtu
města. Spolek musí iniciovat a poslat žádost na město.
??? Objízdná trasa přes staveniště křižovatky před mostem ???
Požadavek, aby objízdná trasa přes Dražice byla omezena „Do 3,5 tuny + dopravní obsluha“ -
omezení by mělo být součástí stavebního povolení.
8.
Zmíněno v diskuzi
Instalace zábradlí na nové cyklostezce – Štěpnice Benátky. Oprava a zvýšení zábradlí na
zkratce v zatáčce u Adášků.
Rabakov – kanalizace + vozovka. Novou vzovku v rámci GWJ. Jak s kanalizací je otázkou.
Bez závěru.
Rabakov – protihluková stěna. Řed. silnic a dálnic nechalo propadnout stavební povolení.
Blokace – ta paní, co má protihlukovou stěnu na zahradě. Zařazeno do plánu 2020. Po
realizaci Benátky Tuřice a zpět.
Vzniká otázka – úkol – rozšíření dálnice o jeden jízdní pruh v obou směrech.
9.
Užívání pozemku severně od hradu spolkem
Smlouva – NE. Užívání pozemku spolkem – ANO, akce je třeba předem na město nahlásit.
Údržba pozemku spolkem – ANO.
V sobotu můžeme kácet. Jednání proběhlo dnes, o rozhodnutí bude informován p. Kochman.
Spolek občané Dražic se sídlem Dražice 31; 29471; IČO: 053 850 91 zapsané u Městského soudu v Praze; oddíl L vložka 66642


10.
Spolek má v držení původní lustr z Dražického kostelíka
Ano, to je perfektní podnět. Prosím, zpracujte podklad písemně, nejlépe i s nabídkou na
rekonstrukci. Město zainvestuje rekonstrukci – Štifter, Petra.
11.
Zvonička
Ano dobrý podnět. Prosím zpracujte a předložte.
12.
Komunikace s úřadem Benátky
Spolek má své zástupce v Radě i Zastupitelstvu. Pokud se bude obracet samostatně –
písemně, adresovat na starostu.
Pokud bude třeba osobní jednání - cituji:
„Tak mne pozvete do hospody a já přijdu“.
Poznámka:
Starosta pije vodu a nekouří => pozvání do hospody není možné chápat jako úplatek.
Opakované zdůraznění – čtěte zápisy z Rady a Zastupitelstva. A přihlaste se k bodům dle
Vašeho uvážení.
13.
Bez starosty
řešení dopravního značení – vyjádření Magistrátu města Mladé Boleslavi
Roamn Bárta přinesl kopii vyjádření odboru dopravy silničního hospodářství + vyjádření
PČR DI MB. Viz příloha.
Co se povedlo a co ne vyhodnotíme příště. A jak realizjeme to, co se nepovedlo.
15.
Příští schůzka 2019-04-03 v hospě od 19:00.
Zapsal 2019-04-09 P. Růžička
návštěvníků stránky
celkem82 678