Svet-Stranek.cz
www.spolekobcanedrazic.cz
Spolek Občané Dražic

Úvodní stránka:www.spolekobcanedrazic.cz

Úvodní stránka

Spolek občané z Dražic
Spolek byl založen, aby :
• sdružovat občany Dražic za účelem společného zájmu neustálého zlepšování, zachování a zkrášlení obce
• napomáhání vzájemné informovanosti MU Benátky o oprávněných požadavcích občanů Dražic
• vytvářet podmínky vhodné jak pro pro občany, seniory, děti, chalupáře, i turisty kteří navštěvují naši obec
• požadovat zajištění bezpečného silničního provozu a bezpečného místa pro chodce
• spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů a podobných organizací
• společně zvyšovat atraktivitu a hodnotu obce
návštěvníků stránky
celkem84 093