Svet-Stranek.cz
www.spolekobcanedrazic.cz
Spolek Občané Dražic

aktuálně:www.spolekobcanedrazic.cz

aktuálně

Dobrý den,

Posílám aktuální komunikaci Spolku a stav priorit, které řešíme s městem. Obecně je vidět, že všechno je „běh na delší trať“. Na druhou stranu je třeba se na to koukat pozitivně. Máme plán, který společně řešíme a pár věcí se nám už podařilo.

Pokud máte jakékoliv další podněty, prosím pošlete nám je a zařadíme je do seznamu.

Petr Matuš


Údržba městských parcel kolem hradu – aktuálně z našeho pohledu neprobíhá údržba.
Reakce zástupců města: Město počítá, že v době vegetačního klidu (listopad) budou vykáceny stromy a bude vyčištěno. Je třeba si uvědomit, že ne všechny pozemky nejsou v majetku města.
Město – máme zpracovanou nabídku od firmy na celkovou revitalizaci zeleně v uvedené lokalitě, bude realizováno po schválení rozpočtu v době vegetačního klidu.
Ovčín
Posunutí značky začátek obce až před zastávku autobusu – cílem je snížení rychlosti dopravy v obci. Chodník k zastávce – každý všední den chodí děti na zastávku na autobus do školy. A bez chodníku chodí po silnici. Zážitek z ranní vycházky po silnici po 7-mé hodině nelze vypovědět a každý, kdo se bude k věci vyjadřovat by si to měl zažít sám. Po zavedení objízdné trasy přes Dražice zde hovoříme o život ohrožující situaci.
Reakce zástupců města: Dnes je snížená rychlost na 70KM/h. Bylo domluveno, že bude posunuta značka začátku obce před zastávku.
Město – byla poslána žádost o přemístění dopravního značení na dopravní inspektorát Policie ČR Mladá Boleslav. Ta požadavek zamítla viz předchozí komunikace.

Ulice podle Jizery – Dražice
Čekárna na Štěpnici doplnit o lavičku
Reakce zástupců města: Město připraví návrh, jak udělat lavičku v čekárně.
Město –bude osazena lavička prostřednictvím Technických služeb.

Bytovky u statku - Čekárna Štěpnice naproti koní
Reakce zástupců města: Město připraví jednoduché zastřešení lavičky.
Město – zastávka je objednána, dodání únor 2018. Základovou desku realizují TS.

Proplach dešťové kanalizace – Spolek provedl vlastními silami zmapování viz samostatný materiál. Předpokládáme, že kromě proplachu bude některé úseky třeba i opravit.
Reakce zástupců města: Město zajistí ve spolupráci s VAK, technickými službami průplach tlakovou vodou.
Město – realizováno. Toto proběhlo viz předchozí komunikace

Kontejnery u mostu – jsou zde umístěny kontejnery na tříděný i netříděný odpad. Umístnění odpadu by mělo být s pevnou podlahou, která by se dala čas od času zamést. Udělat ohrádku kolem kontejnerů. Dnes je sklo a střepy v trávě a kolem kontejnerů.
Reakce zástupců města: Město zváží, že v rámci rekonstrukce mostu vybetonování plochy pod kontejnery. Spolek trvá, že v rámci finálních úprav rekonstrukce mostu bude umístně pevná podlaha s ohrazením viz Štěpnice.
Město – bude realizováno po dokončení rekonstrukce mostu

Zvýšení zábradlí u zatáčky.
Reakce zástupců města: Město přislíbilo, že se pokusí zvednout zábradlí u cestičky do zatáčky.
Město – bude provedeno v rámci výstavby trasy pro cyklodopravu

Rabakov
Rekonstrukce přístupové cesty – společný požadavek s Dražicemi, vytvoření nového povrchu
Reakce zástupců města: Město se podívá na případné vyspravení. Případná větší rekonstrukce bude spojena s rekonstrukcí ulice Pražská. Nejedná se ale o zcela nový strojový povrch.
Město – lokální vysprávky budou provedeny na jaře

Příprava obce na zahájení objízdné trasy při opravě mostu v Benátkách
Chodník Dražice – s rekonstrukcí mostu spojit rekonstrukci chodníku od mostu k bráně závodu.
Reakce zástupců města: Chodník je v majetku EJK. Případně částečně SUS. Město ověří možnost koupě. Následně se o to může starat. Spolek vyrazí za SUS a majitelem EJK.
Město – je zadáno zpracování geometrického plánu pro oddělení chodníku, který je v současné době v majetku Středočeského kraje. Následně bude požádáno o odkup.

Vyčištění zatáček od náletových křovin (180° pod hradem, odbočka nad hradem k bytovkám apod.)Stávající stav – vysekané na jednu lištu kolem silnice je pro 180°zatáčku pod hradem zcela nevyhovující. Je nezbytné vyčistit zatáčku od náletových dřevin, aby bylo jasně vidět ještě před vjezdem do zatáčky, zdali v protisměru nejede vozidlo. Jak je vidět na starých fotografiích.
Viz předchozí odpověď.
Město – máme zpracovanou nabídku od firmy na celkovou revitalizaci zeleně v uvedené lokalitě, bude realizováno po schválení rozpočtu v době vegetačního klidu.


Údržba starých stromů podle cesty nad i pod hradem. Suché větve volně padají na vozovku. Majitelem pozemku je obec.
Viz předchozí odpověď.
Město – máme zpracovanou nabídku od firmy na celkovou revitalizaci zeleně v uvedené lokalitě, bude realizováno po schválení rozpočtu v době vegetačního klidu.